Türkçe

English

Deutsch

Noter Yeminli Resmi ve Özel Çeviri

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

HİZMETLERİMİZ

• Yeminli ve Noter Tasdikli Tercüme
• Ticari ve Hukuki Tercüme
• Teknik ve Bilimsel Tercüme
• Akademik Tercüme
• Edebi Tercüme
• Kitapçık, Katalog, Broşür ve Web Tercüme
• CD, DVD, vb. Deşifre ve Tercüme Hizmetleri
• Sözlü Tercümanlık Hizmetleri

• Yeminli ve Noter Tasdikli Tercüme:
Yeminli ve konusunda uzman çevirmenlerimiz tarafından yapılan, yasal sorumluluk doğuran tercüme hizmetimizdir. Bu tür tercümelerde noter, valilik/kaymakamlık ve konsolosluk tasdik işlemleri tarafımızca yapılıp müşteriye teslim edilir.

• Ticari ve Hukuki Tercüme
Bu ana başlık altında ticari belgeler ve yazışmalar, sözleşmeler, ihale dokümanları, teklifler, fizibilite raporları, bankacılık ve finans belgeleri, toplantı tutanakları, resmi ve hukuki belgeler, mahkeme kararları, kanun, yönetmelik, tüzük ve mevzuatlar, vekaletname, muvafakatname ve taahhütname gibi belgelerin çeviri hizmeti sunulmaktadır.

• Teknik ve Bilimsel Tercüme
Kullanım kılavuzları, bakım kitapçıkları, teknik şartnameler, ürün spesifikasyonları, vb.

• Akademik Tercüme
Makale, tez, araştırma notları, vb.

• Edebi Tercüme
Reklam ve promosyon metinleri, kısa hikaye, vb.

• Kitapçık, Katalog, Broşür ve Web Tercüme
Kitapçık, katalog, broşür, prospektüs ve web sayfası tercümeleri. Bu hizmetimizde grafik ve matbaa desteği de verilmektedir. Arzu edilmesi halinde baskı ve dizgi konularında destek sağlanmaktadır.

• Kaset, CD, DVD, vb. Deşifre ve Tercüme Hizmetleri
Kaset, CD, DVD, DAT gibi farklı formatlardaki ses ve görüntü dosyalarının deşifre edilmesi ve çevirisi.

• Sözlü Tercümanlık Hizmetleri Toplantı, seminer, konferans veya ikili görüşmeler için alanında uzman ve yetkin sözlü çevirmenlerimizle verdiğimiz hizmetimizdir.
 
   Ada Tercüme (c) 2007 - 2015

Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri  

Translate, Translation , Interpret , Interpretation , Translator , Interpreter , Sworn Translator , Sworn Interpreter , Translation Bureau Under Oath , Certified Translators , Official Translation , Accredited Translators and Interpreters , Turkish Accredited Bureau of Translators and Interpreters , Turkish Accredited Bureau of Certified Translators and Interpreters , Tercüme , Tercüman , Çeviri , Çevirmen , Yeminli tercüman , Yeminli tercüme bürosu , Resmi Tercüme , Noter Yeminli Tercüme , Noter Yeminli Tercüman , Noter Yeminli Çeviri , Noter Yeminli Tercüme , Übersetzer , Übersetzung , Staatlich vereidigter Dolmetscher , Staatlich vereidigtes Übersetzungsbüro,İngiltere, ABD, Amerika vize başvurusu, vize başvuru formu, vize belgeleri, İngiltere Büyükelçiliği, çeviri, tercüme, greencard Dijital Bilişim Teknoloji Hizmetleri